Praktische informatie

Locatie: Tiel, Dodewaardlaan 5-14 (eerste verdieping), 4006EA  klik op link voor route

Website: https://www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl

Mobiel:  06-53548215 (voicemail of sms). Email: c.vanproosdij@extenzo.nu

Opening: maandag 9:00-13.00 uur, dinsdag 9:00- 13:00 uur woensdag: 9:00 – 16.00 uur  en vrijdag ca. 2x per maand 9:00 – 13:00 uur 

Waarneming: Indien nodig en gewenst kan de plaatsvervangend regiebehandelaar Walter de Vries tijdelijk waarnemen bij afwezigheid van de regiebehandelaar. Dit alleen in overleg en overeenstemming van u als cliënt.

Annuleren afspraak: Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een afspraak heeft plaatsgevonden. Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos via de mail c.vanproosdij@extenzo.nu afzeggen. Daarna betaalt u voor de niet nagekomen afspraak € 55,-. U ontvangt hiervoor een factuur.

Wat te doen in crisis?
In geval van een acute crisis situatie, kunt u op de dagen dat ik werk binnen de openingstijden contact met mij opnemen door een sms te sturen. Er wordt dan gekeken wat u op dat moment nodig heeft en of bijvoorbeeld de huisarts of crisisdienst ingeschakeld moet worden.

Buiten mijn openingstijden is de praktijk gesloten. Op deze momenten neemt u contact op met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost. In ieder geval is de regionale huisartsenpost bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts.

U kunt indien het om wanhoopgevoelens met betrekking tot zelfdoding gaat, kunt  tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl

Onderzoek de volgende links:

Kwaliteit

NZA http://www,nza.nl goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2022 NZA christi van Proosdij-2022

LVVP kwaliteit LVVP : De beroepsvereniging LVVP voert middels een visitatietraject 1 x per 5 jaar een kwaliteitscontrole uit bij elke aangesloten praktijk. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP. . De LVVP-visitatie is 5 jaar geldig. (Momenteel ben ik onder visitatie).

Cliënt folder LVVP

Privacy-statement bij werken op eigen contracten Christi van Proosdij

www.1np.nl privacystatement 1np dossierregelement 1np leveringsvoorwaarden 1np

Certificeringen 1nP