Klachten- en geschillenregeling

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan wordt verwacht dat u dit in eerste instantie met uw behandelaar zelf bespreekt en probeert op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtencommissie bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP.

klachtenregeling lvvp

BIG-geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl