Regiebehandelaar en visie

Regiebehandelaar

Ik ben regiebehandelaar en daarmee uw aanspreekpunt, dat van uw naasten en indien nodig voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Als regiebehandelaar zal ik een wezenlijk deel van uw behandeling uitvoeren, en waar nodig kunnen er andere collega’s betrokken worden. Dit gaat uiteraard in overleg met u, waarbij we rekening houden met de medebehandelaar van uw voorkeur.

Persoonlijke stijl en visie

Ik ben actief van aard. Ik houd zelf erg van duidelijkheid. CGT, schematherapie en EMDR passen bij deze persoonlijke stijl van mij. Mijn visie is dat u geholpen kunt worden om uw zelfoplossend vermogen zodanig te vergroten dat u op termijn geen hulp van professionals meer nodig hebt. Ik werk waar mogelijk samen met anderen. Mogelijk zal ik als regiebehandelaar van uw behandeltraject daarom ook, natuurlijk in overleg, vaktherapeuten (beeldend, muziek, lichaamsgericht, drama) inzetten. Dit om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen.