Tarieven

De aangeboden psychologische behandeling wordt betaald uit de basisverzekering waarbij zoals eerder gesteld een eigen risico voor geldt, dit eigenrisico is afhankelijk van het contract dat u heeft met uw zorgverzekering.

Tariefbeschikking NZA: afhankelijk van mijn contracten krijg ik een percentage tussen de 100% en 70 % van het NZA tarief per gedeclareerde verrichting afhankelijk van de contracten die 1nP heeft met de zorgverzekeraar en afhankelijk van mijn eigen contracten. .

Tarieven 2023 overzichtelijk gemaakt door LVVP

Tariefbeschikking NZA https://zorgproducten.nza.nl/ZoekZorgproduct.aspx

Ik werk alleen met gecontracteerde zorg , d.w.z. geen op zichzelf staande relatieproblematiek en geen op zichzelf staande gerelateerde problematiek.

Annuleren afspraak: Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een afspraak heeft plaatsgevonden. Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos via de mail c.vanproosdij@extenzo.nu afzeggen. Daarna betaalt u voor de niet nagekomen afspraak € 55,-. U ontvangt hiervoor een factuur.